Untitled Document


Vytápění kostelů

   Na vytápění kostelů jsou známé dvě metody: a) a) ohřívat vzduch pomocí akumulačních kamen nebo jiných zařízení ohřívajících vzduch. b) b) samotný ohřev lavic V prvním případě ( a ) jsou vysoké náklady na vytápění a efektivita pocitu z tepla je velice malá. Ve druhém případě ( b ) je efektivita z pocitu tepla mnohem větší, a proto se tento způsob vytápění tiskne do popředí.

   U vytápění kostelů je třeba přihlížet na hlavní aspekt, aby vytápění bylo jak nejlevnější a nejefektivnější. Soustředěné jenom po dobu bohoslužby, aby splňovalo podmínky o ochraně historických budov, kde se nesmí v sálavém teple přenášet prach, ani drobné nečistoty. Dále zabránit minimálnímu srážení vody ve vzduchu, které se vytvoří na freskách a bezhlučný chod vytápěcího zařízení.
   Všem těmto podmínkám vyhovuje vytápěcí systém - elektrické vytápění lavic.

   Tento systém ohřívá přímo osobu sedící na lavici a zbytečně neohřívá vzduch v okolí. Proto má sedící dobrý pocit z tepla taky přesto, že v jeho okolí je chladno.
   Systém se montuje přímo na sedící část lavice a nevyžaduje žádnou údržbu.

   Ohřívač se skládá z několika vrstev. Vrchní část je potažena vhodným a estetickým materiálem, který taky vyzdvihuje vnitřní vzhled kostela. Esteticky a účelně je taky vyřešen přívod elektrické energie. Kabely jsou ukryt ve žlabech, nebo tak, aby splynuli s okolím. Ihned po zapnutí vytápěcího systému se pod sedící osobou vytvoří příjemné teplo, které v chladném kostele dodá sedící osobě příjemný pocit z tepla.
   Tento ohřívač je vyrobený z uhlíkových vláken, čili jeho životnost je téměř neobmezená oproti již známým vytápěcím tělesům. Vycházejíc z konstrukce, toto zařízení je velmi úsporné na energii a přidáním regulace se úspora ještě sníží.
   Například v kostele s délkou lavic 80 m jsou průměrné náklady na vytápění cca 0,57 €/hod.
Tento systém se podle požadavků objednavatele může rozdělit na několik částí a vždy se dá zapnout jenom ta část lavic těsně před bohoslužbou, pro kterou je potřeba.

   Vytápěcí systém je možné montovat taky na přenosné lavice a popřípadě taky na podlahu pod stojícího faráře, který celebruje mši nebo do zpovědnice.
   Průzkumem a měřeními se zjistilo, že tato forma vytápění je postačující. Teplo z lavic a sálavé teplo z osob nacházejících se v kostele úplně postačuje pro potřebné ohřátí osob v kostele.
   Z dosud realizovaných prací vyplývá to že, tento vytápěcí systém splňuje všechny požadavky taky během tuhých zimních měsíců. Dále třeba podotknout, že tento vytápěcí systém je doporučován taky Památkovým úřadem Slovenské republiky, ale taky pokyny projektu Friendly Heating, financovaného Evropskou Unií.

   Proces odevzdávání tepla:

- Teplo se nashromáždí v uzavřeném systému

- Pokud sedící osoba zatíží systém a dochází k zatisknutí izolačního materiálu uvolní se teplo a ohřívá sedící osobu

   Proč je vytápění lavic nejefektivnější?

   Když se osoba zdržuje v chladném prostoru vyzařuje ze sebe teplo, a proto si to tělo musí kompenzovat z jiných zdrojů. Když se jí tato kompenzace nedostane, pak je této dotyčné osobě v tomto prostoru chladno.
   Přes lidské tělo proudí krev, která přenáší teplo a tím tedy tělo je třeba zehřát tam, kde je nejcitlivější na chlad. V našem případě je to sedavá část těla, a když tuto část budeme ohřívat, tak ohřátá krev rozproudí přes naše tělo a dostaví se efekt dobrého pocitu z tepla. Toto ohřátí je efektivnější než ohřívání zad nebo nohou.
   Ohřáté tělo tak rychle nevystydne, protože má nějaké teplo naakumulované a v sobě si to uchová taky díky oblečení.

   Přednosti ohřevu lavic

 • malé provozní náklady, v průměru 0,57 €/hod. na 80m lavic (u tarifu 0,13 €/kWh)
 • estetické provedení čalounění a kabeláže
 • prostor na sezení dostane nové čalounění a zmizí volně položený přehoz nebo polštář
 • realizace trvá v průměru 2 -3 dny
 • investiční náklady jsou u tohoto vytápěcího systému menší oproti sálavému vytápění o polovinu a podlahového vytápěcího systému o jednu osminu
 • systém bez údržby
 • ekologické a úsporné vytápění oproti jiným již známým vytápěním
 • ideální pro umělecko-historické památkové kostely, protož toto vytápění nepoškozuje sochy, obrazy, malby a ani celý interiér.

   Srovnání našeho systému se systémem vytápěcího  koberce

Výhody našeho systému:

Nevýhody vytápěcího koberce:

 • Dodáme s kompletní montáží
 • Vytápěcí koberce zasílají poštou
 • Odborná a estetická montáž kabelového rozvodu
 • Potřebný kabelový rozvod musí  objednatel provádět svojpomocně nebo si jej musí dát vyhotovit
 • Potah  soustavy vypracován  čalounickou prací na lavici
 • Nevhodně upevněný koberec klouže na sedátku příp. během klekání jej věřící tahají s sebou dolů
 • Inovovaný systém má plynulou regulaci teploty
 • Pár  (2-3)  stupňová regulace
 • Na realizovanou montáž vystavíme revizní správu
 • Dodavatel dodá zboží bez vhodné certifikace – nemá certifikát na elektrickou bezpečnost (uvedené zboží by se nemělo  prodávat na trhu bez tohoto certifikátu, a  tím vlastně kupující bere na sebe plnou zodpovědnost při úrazu nebo úmrtí)
 • Úplně bezpečný vůči úrazu elektrickým proudem – taky v případě násilného  poškození !!! *
 • V případě náhodného nebo násilného poškození koberce může nastat úraz elektrickým proudem.
 • Montáž vytápěcí soustavy je chráněna Evropským patentem č.: EP2451317
 • ------------------

   *Poznámky:   často je vidno na kostelních lavicích hrubé škrábance . Ostré předměty nepatří do kostela, ale jejich stopy jsou aktuálním nebezpečím.

   Doplňkové vytápění:

Náš systém vytápí přímo osobu sedící na lavici a pod sedící osobou se vytvoří příjemné teplo, které v chladném kostele dodá sedící osobě příjemný pocit z tepla. Tento systém vytápění je vlastně úplně postačující v celém vytápěcím období, ale v extrémně chladném období - např. koncem ledna, začátkem února je vítané ještě doplňkové vytápění taky vzduchového prostoru kolem sedících. Na ohřátí vzduchového prostoru kolem sedících nabídneme nízkoteplotní sálavé panely, které jsou montovány na zadní stranu opěradla lavic. Toto řešení doporučujeme alespoň do několika lavic (obyčejně do předních), které jsou nejvíc obsazené, případně jsou obsazeny taky v období mezi nedělemi.

   Tato dvojitá kombinace vytápění tj. vytápění lavic a sálavé panely zabezpečí úplně tepelnou pohodu sedícímu v lavici taky v extrémně vychlazeném kostele. Zdůrazňuji, že tyto panely montujeme jako doplňkové vytápění, nikoliv jako hlavní vytápění! Jsou firmy, které nabízejí tyto panely jako hlavní vytápění kostela. My nepreferujeme tento systém při vytápění jako hlavní, poněvadž kromě velké spotřeby má taky další nevýhody. Především vysuší vzduch před sedící osobou, nadměrně ohřeje nejenom koleno, ale taky přední část těla, přitom sedící osoba přece jen sedí na studené lavici.

   Zahraniční zástupci

   Začátkem roku 2011 jsme založili zahraniční dceřinou společnost v Londýně (www.pewheating.com).
   Naše snaha je, aby na základě dosavadních vědomostí rozšířili a realizovali tento systém vytápění v Anglii a ve státech Západní Evropy.

Konkurenceschopní jsme taky v zahraničí, kde se v církevních kruzích realizuje schvalování zakázek vícestupňovým systémem. Tento vytápěcí systém má velkou perspektivu v následující době možností vytápění kostelů.

   Ohlasy na náš vytápěcí systém.

   Ze zkušenosti víme, že popularita tohoto systému z roka na rok roste. To prokazuje taky kladná zpětná vazba od farností, ale taky od věřících navštěvující kostely. Svědčí o tom taky skutečnost, že stále ve větším počtu farností, kde se realizoval tento systém v jednom kostela v rámci farnosti, požadují realizaci taky v druhých kostelech. Mnoho velkých kostelů si zvolilo toto vytápění, ale nás těší, že po dvou místních kostelech se rozhodli pro tento vytápěcí systém taky v Národní Bazilice Panny Marie Sedmibolestní Šaštín – Stráže. S velkou radostí realizujeme tento systém nejenom ve větších farnostech, ale taky v malých kostelech. Vždyť víme, že tento systém slouží pro dobro věřících nacházejících se na bohoslužbách, a tým je tedy toto efektivní a moderní vytápění dostupné taky v nejmenších farnostech.