Untitled Document


Odbíjanie zvonov el. magnetickým systémom.

   Magnetický systém vie najlepšie napodobniť prácu zvonára–čiže  odbíjanie zvonov ručne. Ručný systém je, že sa potiahne za lano a pustí sa. V nasledujúcom ťahu lanom je ťah väčší a  tak   ďalej,  kým sa zvon nerozvučí.

   Náš el. magnetický systém robí ten istý úkon a umožňuje plynulé rozhojdávanie zvonov. Nemyká so zvonom ako pri el. motorickom pohone. Pracuje bez tvrdých nárazov na zvonovú konštrukciu, nechveje s konštrukciou kde je zavesený a ani so zvonicou a hlavne nepoškodzuje zvon. Náš systém sa veľmi podobá s iným el.magnetickým systémom ale veľký rozdiel je v tom, že je bezkontaktný (t.j. bez koncových a iných mechanických spínačov ) a je s mikroprocesorovým riadením Každý elektromagnet je zvlášť naladený na potrebný výkyv daného zvona pri minimálnom odbere prúdu. U tohto systému je vylúčené „ prilepenie srdca “ o stenu zvona ako u predimenzovaných elektromagnetov. Predimenzovanie sa prejaví aj v tom, že hlas zvona je utlmený. Predimenzovaný elektromagnet môže byť príčinou mechanického poškodenia nie len srdca ale aj samotného telesa zvona. Náš systém je neporovneteľný funkčne so systémami, kde teleso zvona stojí v jednej polohe a srdce zvona klepne na plochu zvona, veď u týchto systémoch sa neuplatňuje svojrázný „ melodický “ hlas zvona.
   Po zapnutí el. magnetického systému zaznie zvon  po 5–10-ich kmitoch a rovnomerne znie. Pri zapnutí el. magnetu je prvý ťah najdlhší a keď zaznie zvon potom už len nahradzuje stratovú energiu s menšími  ťahmi.  Toto zariadenie berie ohľad na to, aby sa neopotreboval zvon, aby nekmital záves zvonu a aby  nekmitala zvonica. Tento systém preto je vhodný aj na rozhojdávanie zvonov i drevenej zvonici. Tieto parametre môžu  byť  dodržané len vtedy,  keď sa zvon pozvoľna hojdá a jeho ložiská na ktorých je zavesený sú v poriadku.  Takzvané „pieskové„  ložiská sú najlepšie,  pri nich je len valivý odpor a nesmú sa mazať ani olejom a ani iným mazivom.  El.magnet je konštruovaný tak , že sa nemôže spáliť,  t.j. je na ňom namontované také zariadenie, ktoré pri prehriatí el.magnetu vypne a nezapne skôr kým  nevychladne na určitú teplotu. Bezkontaktné ovládanie a používanie modernej spoľahlivej elektroniky zaručuje dlhodobú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.