Untitled Document


Elektro-mechanický pohyb žalúzií v zvonici.

   Po elektrifikácii zvonov bolo potrebné v mnohých prípadoch, keď zvony nebijú, aby priestor zvonice bol vylúčený od vonkajších vplyvov. To ani nie pre ochranu pred vniknutím holubov a iných vtákov, tam sa vo veľkej väčšine používa už dobre známe pletivo, ale pre ochranu proti poveternostným vplyvom ako je dážď, fujavica a pod. Vplyvom týchto podmienok navlhne mechanika aj elektronika zvonov a navlhnú aj steny zvonice.
   Preto sme vypracovali systém, kde pri zvonení alebo odbíjaní hodín sa žalúzie automaticky otvoria a po ukončení úkonu sa zatvoria a tým sa zabráni vniknutiu vlhkosti.

   Staré žalúzie sú na zvoniciach fixné, alebo sa dajú ručným mechanizmom nastaviť na požadovaný otvor. Žalúzie sú vyhotovené z dreva ,alebo z ocele. Zub času zanechal na nich hlboké rany vo forme skorodovania , alebo v prípade dreva zhnitia a preto už nespĺňajú svoj účel. Tieto žalúzie naša firma na požiadavku vyhotoví v dielni a montuje ich výmenným spôsobom. Žalúzie sú z pevnej ocele a sú ošetrené proti poveternostným vplyvom dvojzložkovou farbou.
   Žalúzie v skutočnosti nevyžadujú žiadnu údržbu, ale doporučuje sa pohyblivé časti raz za rok premazať.