Untitled Document


Vežové a fasádne hodiny

   Vežové a fasádne hodiny sú tradičné súčasti významných budov našich miest. Sú určené nielen k informovaniu širokých vrstiev obyvateľstva o presnom čase, ale aj dotvárajú architektonický vzhľad budov a objektov i zvýši imidž nie len námestia ale aj celého mesta.

   Z vežových hodín, ktoré boli namontované pred viacerími desaťročiami pri obnovení vo väčšine sa nedá nič použiť. Dáva sa nové ozubenie, osky a nový pohon. Ak stávajúca číselnica je vyhovujúcom vstave, výmena nie je nutná. Nová číselnica je z ľahkého laminátového materiálu rôznej farby a veľkosti. Výber vhodného designu číselníkov je jednou z najdôležitejších vecí pri inštalácií nových vežových či fasádnych hodín. Číselníky sa zhotovujú pre každú akciu osobitne a ich individuálne vyhotovenie závisí výhradne od priania zákazníka. Máme v dispozícii ukážkový katalóg na výber požadovanej formy a tvaru.

   Používajú sa hlavne elektronicky riadené systémy u vežových hodín v súčasnej dobe. Ich hlavnými prednosťami oproti klasickým mechanickým strojom sú vysoká presnosť, nenáročnosť na údržbu a spoľahlivosť. Prevádzkovatelia týchto mechanických hodín majú už skúsenosti s akými problémami chodí rozdiel teplôt, nakoľko tieto výkyvy teplôt majú veľký vplyv na ich presnosť.

   Všetky tieto problémy rieši náš elektronický systém riadenia hodín. Pri výpadku elektrickej energie sa hodiny samy od seba nastavia na presný čas. Hodiny typu Q 21, ktoré sú riadené rádiovým signálom DCF sú absolutne presné, a môžu prevádzkovať aj dvojvežový kostol, v ktorom sa nachádza 8 číselníc. Krokovanie je po jednej minúte. Plynutie času je akustické po celej alebo štvrť hodine. Túto akustiku môžeme podľa potreby vypnúť na noc.

   Základná cena cenníka obsahuje programovacie hodiny Q21 a 4 ks číselnice u vežových hodín a 1 ks číselnicu u fasádnych hodín.
   Na požiadavku zákazníka môžeme vypracovať konkrétnu cenovú ponuku vežových hodín aj s priesvitnou číselnicou. Toto riešenie vzhľadom na ťažký prístup výmeny sveteľných zdrojov nedoporučujeme. Atraktívnejším riešením je osvetlenie celej veže. Pred realizáciou je vypracovaný elektroinštalačný aj svetelnotechnický projekt osvetlenia veže.